تبلیغات
پایتخت علم و دانش - برنامه های كانال رشد

دوره ابتدایی ( كانال رشد)

پایه تحصیلی

 دروس

پیش دبستانی

 ریاضی پیش دبستانی 1

ریاضی پیش دبستانی 2

مفاهیم پیش دبستانی علوم

 

اول ابتدایی

ریاضی

رشد ریاضی 1

 

دوم ابتدایی

فارسی

ریاضی

 

سوم ابتدایی

علوم

فارسی - بنویسیم

فارسی  - بخوانیم

تصویر سازی با اشكال هندسی

آزمایش های ساده علوم

نمونه سوالات ریاضی
 

چهارم ابتدایی

جغرافی

فارسی

علوم

نمونه سوالات

چراهای شگفت انگیز علم و تجربه
 

پنجم ابتدایی

علوم

پرسش و پاسخ فارسی

 


 

 

 

دوره راهنمایی ( كانال رشد)

پایه تحصیلی

دروس

 

 

 


 

 

 

دوره متوسطه (نظری)( كانال رشد)

پایه تحصیلی

دروس

اول

عربی

شیمی 

دین و زندگی 1

زبان انگلیسی

جغرافیای استان تهران

ادبیات فارسی  - گام به گام

علوم زیستی و بهداشت

فیزیک و آزمایشگاه 1

ریاضی

سوالات علوم زیستی و بهداشت

معارف اسلامی-محمد سعیدی مهر، امیر دیوانی

 

دوم

زبان فارسی - گام به گام

ادبیات فارسی

تاریخ ادبیات ایران و جهان

عربی

فیزیک

دین و زندگی 2

شیمی

تست شیمی

سوالات تستی زیست شناسی و آزمایشگاه

زیست شناسی و آزمایشگاه 1

جامعه شناسی 1 (علوم انسانی )

جغرافیا - بجز ادبیات و علوم انسانی

سوالات دین و زندگی - گاج

 

 

سوم

عربی (علوم انسانی )

شیمی

تست شیمی

زبان انگلیسی

زمین شناسی

منطق (علوم انسانی)

سوالات بینش

سوالات آرایه های ادبی

آرایه های ادبی(علوم انسانی)

فیزیک ( تجربی) -  گام به گام

سوالات دین و زندگی  - گاج

فلسفه (علوم انسانی )

نکات ادبیات فارسی سوم(علوم انسانی )

جغرافیا - بجز ادبیات و علوم انسانی

سوالات تستی زیست شناسی و آزمایشگاه

روانشناسی (علوم انسانی)

 جامعه شناسی 2 (علوم انسانی)

زبان فارسی (علوم انسانی )

مجموعه سوالات زیر در قالب Pdf ارایه گردیده و برای مشاهده نیاز به
نرم افزار Acrobat Reader می باشد
 

امتحانات نهایی  رشته ریاضی فیزیک-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد86
1 - حسابان
2 - عربی 3
3 - شیمی 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسی 3
7 - ادبیات فارسی 3
8 - زبان انگلیسی 3
9 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

امتحانات نهایی  رشته علوم تجربی-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد 86
1 - عربی 3
2 - شیمی 3
3 - ریاضی 3
4 - زمین شناسی
5 - زبان فارسی 3
6 - ادبیات فارسی 3
7 - زبان انگلیسی 3
8 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
9 - قرآن و تعلیمات دینی 3
10 - زیست شناسی 2 و آزمایشگاه

امتحانات نهایی  رشته ریاضی فیزیک-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهریور86
1 - حسابان
2 - عربی 3
3 - شیمی 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسی 3
7 - ادبیات فارسی 3
8 - زبان انگلیسی 3
9 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

امتحانات نهایی  رشته علوم تجربی-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور شهریور 86
1 - عربی 3
2 - شیمی 3
3 - ریاضی 3
4 - زمین شناسی
5 - زبان فارسی 3
6 - ادبیات فارسی 3
7 - زبان انگلیسی 3
8 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
9 - قرآن و تعلیمات دینی 3
10 - زیست شناسی 2 و آزمایشگاه

امتحانات نهایی  رشته ریاضی فیزیک-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور دی 86
1 - حسابان
2 - عربی 3
3 - شیمی 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسی 3
7 - ادبیات فارسی 3
8 - زبان انگلیسی 3
9 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

امتحانات نهایی  رشته علوم تجربی-دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور دی 86
1 - عربی 3
2 - شیمی 3
3 - ریاضی 3
4 - زمین شناسی
5 - زبان فارسی 3
6 - ادبیات فارسی 3
7 - زبان انگلیسی 3
8 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
9 - قرآن و تعلیمات دینی 3
10 - زیست شناسی 2 و آزمایشگاه

امتحانات نهایی رشته ادبیات و علوم انسانی
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورخرداد86
1 - عربی 3
2 - جغرافیا 2
3 - فلسفه و منطق
4 - آرایه های ادبی
5 - زبان انگلیسی 3
6 - جامعه شناسی 2
7 - زبان فارسی تخصصی
8 - ادبیات فارسی تخصصی
9 - تاریخ ایران و جهان 2
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

امتحانات نهایی رشته ادبیات و علوم انسانی
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورشهریور86
1 - عربی 3
2 - جغرافیا 2
3 - فلسفه و منطق
4 - آرایه های ادبی
5 - زبان انگلیسی 3
6 - جامعه شناسی 2
7 - زبان فارسی تخصصی
8 - ادبیات فارسی تخصصی
9 - تاریخ ایران و جهان 2
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

 

 

 

 

 

دوره متوسطه ((فنی و حرفه ای)( كانال رشد)

گروه تحصیلی

رشته تحصیلی

دروس

كشاورزی

ماشین های كشاورزی

آب و خاک و گیاه

صنایع غذایی , امور دامی

صنایع غذایی

امور زراعی و باغی

ماشین های كشاورزی

دامپروری

 

هنر

كلیه رشته ها

 مبانی هنرهای تجسمی

نقشه كشی معماری

ترسیم فنی و نقشه کشی

گرافیك , صنایع دستی  , نقاشی

تاریخ هنر ایران

 
 

صنایع غذایی

عملیات میکروبیولوژی

 
 

امور زراعی وباغی

آب خاک

 
 

صنایع دستی

آشنایی با صنایع دستی ایران

 
 

مدیریت خانواده

روانشناسی رشد

بهداشت خانواده

تدارک و تهیه غذا

 
 

مكانیك خودرو

کارگاه مولد قدرت 1

 

 

 

دوره پیش دانشگاهی ( كانال رشد)

رشته

دروس

هنر

منابع کنکور هنر - طراحی

انسان فضا طراحی

سیر هنر در تاریخ (1)

 کارگاه هنر 1 و 2

مبانی هنرهای تجسمی 1 و 2

هنر و ادبیات فارسی

 

ریاضی

فیزیک 1 پیش دانشگاهی

فیزیک 2 پیش دانشگاهی

مجموعه سوالات

مجموعه سوالات شیمی - پیش دانشگاهی

 

تجربی

تست های زیست شناسی

علوم زمین

مجموعه سوالات

مجموعه سوالات شیمی - پیش دانشگاهی

 

علوم انسانی

تاریخ شناسی پیش دانشگاهی

علوم اجتماعی - جامعه شناسی نظام جهانی

مجموعه سوالات پیش دانشگاهی

ادبیات فارسی 1( قافیه،عروض و نقد ادبی)

جغرافیای پیش دانشگاهی

 

عمومی

مجموعه تست زبان انگلیسی دوره متوسطه

زبان و ادبیات فارسی - كنكور

مجموعه سوالات زبان انگلیسی

عربی پیش دانشگاهی

زبان انگلیسی 1 و 2 پیش دانشگاهی

گرامر زبان انگلیسی

نمونه سوالات معارف اسلامی سال اول و دوم

منابع آزمون سراسری سال 1387 دانشگاه های دولتی

بینش اسلامی سال دوم به همراه نمونه سوالات

سوالات دین و زندگی پیش دانشگاهی - گاج

 

فرصت برابر

 

معرفی رشته های دانشگاهی