تبلیغات
پایتخت علم و دانش - افلاطون
شنبه 5 دی 1388

افلاطون

   نوشته شده توسط: آرتین ترشیزی    نوع مطلب :شخصیت های مهم ،

فلاطون (Plato)

افلاطون در سال 427 قبل از در خانواده ای اشرافی به دنیا آمد. در 18 سالگی با سقراط آشنا شد و مدت 10 سال را به شاگردی سقراط به سر برد. بعد از اعدام سقراط یك سلسله سفر را آغاز كرد كه در طی این سفرها از نقاط مختلفی از جهان نظیر مصر و سیسیل و فلسطین دیدن كرد كه در این سفرها با اندیشه های متفاوتی آشنا شد كه تاثیر آنها در افكار افلاطون هویدا است.هنگامی كه افلاطون به آتن بازگشت 40 سال داشت. در این زمان بود كه مدرسه معروفش را به نام آكادمی تاسیس كرد. این مدرسه را می توان اولین دانشگاه محسوب كرد كه در آن دروسی نظیر فلسفه ریاضیات و نجوم تدریس می شد.

برای مطالعه افلاطون یقینا بهترین منبع همان آثار اوست كه در قالبی ادبی نوشته شده اند. با مطالعه این آثار به راحتی می توان به قریحه ادبی افلاطون پی برد. مهمترین و در عین حال كاملترین اثر افلاطون كتاب جمهوریت است. كه او در این كتاب در باره مسایل فلسفی مختلفی سخن رانده است از اخلاق گرفته تا ساسیت و هنرو تربیت و مابعد الطبیعه سخن رانده است.

با مطالعه نوشته های افلاطون می توان به سیر افكار او پی برد. كتب وی را می توانیم بر اساس دوره ای از زندگی كه افلاطون اقدام به نگارش آن كرده است به سه دسته تقسیم بندی نماییم.

دسته اول كتب و رسالاتی هستند كه در دوران جوانی او نگاشته شده اند. نوشته های این دوران اكثرا دیالوگهایی بدون نتیجه گیری هستند. سمت و سوی نوشته های این دوران مربوط به فعالیت های تربیتی است.

آثار دوره میانسالی بر خلاف دوره جوانی حاوی دیالوگهایی با نتیجه گیری است. درآثار این دوره است كه مسایل اساسی فلسفه فلاطون نظیر ایده و مثل مطرح می گردد . اثر برجسته افلاطون در این دوره جمهوریت است.

و بالاخره آثار دوران كهولت افلاطون كه می توان آنها را آثار دوران پختگی و اصلاح آثار قبلی دانست .برای مثال از آثار این دوره می توان به قانون و نوامیس اشاره كرد.

افلاطون در فلسفه راه استادش سقراط را دنبال كرد. بدین معنا كه دغدغه اصلی او انسان بود و از فلاسفه طبیعی دور شد.اوقسمت زیادی از تلاش خود را معطوف به حل مسایلی نظیر اخلاق حق و عدالت كرد. او در جمهوریت مباحثه سقراط و شخص جدلی را به تصویر می كشد كه سقراط و آن شخص در باره و معنا و مفهوم عدالت بحث می كنند. سقراط آن شخص به تعریف كردن مفهوم عدالت وامی دارد . كه در نهایت آن شخص مجبور می شود كه بگوید: حق در قدرت است و عدالت در نفع قویتر(نظیر بعضی از تعابیر نیچه). سپس وی از سقراط می خواهد كه او نیز تعریفش را ارایه دهد كه سقراط به نوعی از ارایه دادن تعریف طفره می رود و چنین پاسخ می دهد كه عدالت نوعی رابطه سالم بین افراد در اجتماع است. بنابراین مطالعه آن به عنوان بخشی از جامعه و اجتماع راحت تر است. همانند اینكه بوسیله توصیف یك جامعه سالم توصیف یك فرد سالم راحتر می شود.

افلاطون به این شكل حل مسئله اخلاق و عدالت را به اجتماع و به تبع آن مسایل سیاسی آن اجتماع مربوط می كند. در اینجاست كه كم كم با فلسفه سیاسی افلاطون كه از نكات برجسته هنگام مطالعه افلاطون است مواجه می شویم. او پس طرح مسایلی مانند اینكه حرص و طمع و یا برتری جویی سبب می شود كه افراد و جوامع انسانی مدام با هم در كشمكش باشند . به این نتیجه می رسد كه ابتدا باید انسان را از لحاظ روانشناختی مورد بررسی قرار دهد تا بوسیله آن به پی ریزی جامعه ای ایده آل نایل گردد.

در روانشناسی افلاطون رفتار های انسان از سه منبع میل و اراده و عقل سرچشمه می گیرد .میل انسان شامل مواردی نظیر تملك شهوت غرایز می شود. مركز امیال نیز در بدن شكم است.هیجان هم مواردی مانند شجاعت قدرت طلبی و جاه طلبی را در برمیگیرد. عقل نیز مسئول مواردی نظیر اندیشه و دانش و هوش است. منابع ذكر شده هم در افراد مختلف دارای درجات متفاوتی است. مثلا در بازاریان و كسبه عموم مردم میل است كه نقش اصلی را در زندگی بازی می كند و در جنگجویان و لشگریان هیجان نقش اصلی را بر عهده دارد. و عقل نیز پایه رفتار حكما ست.

بعد از این مقدمات افلاطون شروع به ترسیم جامعه آرمانیش می كند و برای ایجاد آن راهكاری هم ارایه می دهد. آرمانشهر او جامعه ایست كه درآن هر كس با توجه به ذاتش یعنی همان منابع رفتاری كه در فوق ذكر شدند در جای خودش قرار گرفته باشد مثلا كسی كه میل در او بالا باشد فقط مشغول كسب و كار خود شود و در كار سیاست دخالت نكند یا كسی شجاعت و هیجان او در درجه ای بالا قرار داشته باشد شغلش در جامعه نظامی باشد. در آرمانشهر افلاطون سزاوارترین گروه برای حكومت فلاسفه هستند كه در آنها عنصر عقل در درجه بالایی قرار دارد(نوعی از نخبه گرایی). اینجاست كه افلاطون نیز مانند سقراط تمایلش را به آریستوكراسی (حكومت اشراف)نشان داده و به عناد با دموكراسی بر می خیزد.البته باید توجه داشت كه اشراف یا شریفترین مردم برای حكومت الزاما كسانی نیستند كه دارای قدرت و ثروت اند. بلكه باید این افراد دارای حكمت باشند تا شایستگی لازم را برای حكومت داسته باشند. و اما راهكار افلاطون برای تشكیل آرمانشهرش:

ابتدا باید كودكان زیر 10 سال را جمع كرد و آموزش همگانی آنها را شروع كرد این آموزشها شامل مواردی مانند موسیقی ورزش و تعالیم مذهبی می شود.در این میان تعالیم مذهبی بر مبنای دین تك خدایی از اهمییت خاصی بر خوردارد است .افلاطون می خواهد از مذهب به عنوان عاملی برای كنترل توده های مردم استفاده كند به عقیده او اعتقاد به یك خدای قادر و مهربان و در عین حال قهار باعث می شود كه كنترل رفتارهای مردم راحت تر شود و گرایش آنها به طرف جرم و جنایت خود به خود كم شود. این آموزشها تا سن 20 سالگی ادامه خواهند یافت. سپس در این سن از كلیه آموزش دیدگان امتحانی گرفته خواهد شد به شكلی كه در این امتحان اكثریت شركت كنندگان حذف شوند. این اكثریت به كسب و كار و بازار و كشاورزی و... مشغول خواهند شد. تربیت قبول شدگان این امتحان تا سن 30 كه زمان بر گزاری امتحانی دوباره است ادامه خواهد داشت .

مردود شدگان این دوره به مشاغلی نظیر سپاهیان و لشگریان را اشغال خواهند نمود . كسانی كه این امتحان را نیز با موفقیت پشت سر بگذرانند آموزش آنها 5 سال دیگر هم طول خواهد كشید كه در این 5 سال با مسایلی نظیر ریاضیات و فلسفه و ایده و مُثل افلاطونی سر خواهند كرد. با ایده و مُثل افلاطونی به زودی آشنا خواهیم شد. بعد از این 5 سال افراد آموزش دیده باید 15 سال را بین بقیه مردم بدون هیچ پشتوانه ای و به تنهایی زندگی كنند. كه این نیز برای آنها نوعی امتحان محسوب می شود. بعد از از این 15 سال كسانی كه این امتحان هم را با موفقیت یگذارنند آماده حكومت هستند.برای اینكه این افراد دچار فساد نشوند باید زندگی در سطح پایین و مانند سربازان داشته باشند. آنها از داشتن زن و فرزند اختصاصی محروم می شوند و زن و فرزند آنها اشتراكی خواهد بود تا مبادا به عشق به همسر و فرزند مانع وظیفه خطیر آنها گردد.

بدین شكل حكومت تشكیل می شود كه حاكمان آن بدون هیچ گونه رای گیری به قدرت میرسند و در عین حال مناسب ترین افراد هم برای حكومت هستند. در این شیوه هیچ چگونه نزاع و درگیریی هم برای تصاحب حكومت اتفاق نخواهد افتاد.

از نظر افلاطون در چنین سیستمی است كه حق و عدالت تحقق می یابند. زیرا هر كس بر حسب استعدادها و تواناییهایش در موقعیت مناسب خود قرار گرفته است و فرصت های محیطی بر ای افراد از طبقات مختلف یكسان است در حالی كه در دیگر اندیشه های حتی اندیشه های پیشرفته امروزی نظیر لیبرال دموكراسی نیز چنین امكانی وجود ندارد.

از این جهت افلاطون به كلی با دموكراسی یونان مخالف است. افلاطون جامعه را به شكل پیكره ای انسانی در نظر می گیرد. كه حكام فیلسوف سر آن هستند . و سینه آن را سربازان و لشگریان تشیكل می دهد.مردم عادی نظیر بازرگانان پیشه وران و كشاورزان هم شكم آن هستند.

به نوعی می توان گفت كه افلاطون در اواخر عمر متقاعد شده بود كه تشكیل دولت آرمانیش ممكن نیست. از این رو در كتاب قانون به تشریح دولتهای ناكامل می پردازد.معیار او برای طبقه بندی دول ناكامل نزدیكی آن دول به حكومت آرمانی اوست. او حكومت های ناكامل را بر اساس نزدیكی به آرمانشهرش به این دسته ها تقسیم بندی می كند: 1 تیموكراسی 2 الیگارشی 3 دموكراسی 4 جباری یا مستبد .

حكومت تیومكراسی حكومت متفاخران است حكومتی مانند اسپارت . این نوع حكومت معمولا در اثر زراندوزی طبقه حاكم تبدیل به حكومت الیگارشی می شود كه حكومت توانگران و ثروتمندان است. در این حكومت پول معیار همه چیز است. سرانجام این نوع حكومت هم افزایش زراندوزی در جامعه و به تبع آن ایجاد جامعه ای دو قطبی و ایجاد شكاف های عظیم اجتماعی است .كه سر انجام آن انقلابی است كه به دموكراسی می انجامد. دمكراسی هم حكومتی است كه در آن افراد غیر متخصص بسیاری به امر حكومت مشغول اند. علاوه بر آن گروههای مختلف اجتماعی در آن دایما بر سر تصاحب حكومت در رقابت و نزاع به سر می برند. پس از آنكه یكی از این گروهها موفق به تصاحب كامل قدرت شد خود به خود حكومت دموكراسی از بین رفته است و حكومتی مستبد و یا به عبارتی دیگر جبارانه جایگزین آن گشته است.

به نظر نگارنده این مطلب مهم ترین انتقادی كه می توان به این جامعه آرمانی افلاطون وارد كرد این است كه او تابلویی بی حركت و منظم وماشین وار از جامعه ترسیم می نماید وتوجه كافی را به تغییر و تحول اجتماع و به خصوص افرادش را نمی كند. شاید بتوان گفت كه در آرامان شهر افلاطونی فردیت افراد جامعه فدای تشكیل جامعه ای آرمانی می گردد.

شاید این دید افلاطون به جامعه از همان نظریه "مثل" كه پایه ای فلسفی او را تشكیل می دهد ناشی شده باشد.می توان نظریه مثل افلاطون را به طور خلاصه بدین شكل شرح داد:

افلاطون نیز همانند هراكلیتوس و پارمنیدس همه دنیای اطرافمان را كه به وسیله حواس از آن مطلع می شویم را دنیایی متحرك تغییرپذیر و فناپذیر می داند لذا او معتقد است دنیایی كه ما بوسیله حواسمان درك می كنیم موضوع علم نیست و اصلا این دنیا كاملا واقعی نیست.

دنیایی كه ما حس می كنیم دنیایی است محدود به زمان و مكان و در قید تحرك و تغییر پذیری پس حقایق واقعی واصیل نمی تواند شامل این دنیای محسوس ما باشد. ودر سطح بالاتری از آن قرار دارد. محسوساتی كه ما ادراك می كنیم ظواهر و پرتوهایی از آن حقایق اصیل هستند. افلاطون به هر یك از این حقایق كه در عالم بالاتری قرار دارند مثال یا ایده می گوید. مثال برای افلاطون كاملا حقیقی ومطلق ولایتغیر است .این مثالها یا مثل فراتر از ابعاد مكان وزمان هستند لذا تنها راه شناخت وبررسی آنها به كار بردن عقل وخرد است.

افلاطون به این شكل عالم را به دو قسمت عمده طبقه بندی می كند : قسمت اول دنیای محسوسات وظواهر كه به وسیله حواس ادراك می شود و قسمت دوم عالم ایده ها و مثل كه راه یافتن به آن بدون استفاده از عقل ممكن نیست. مثال معروفی كه برای شرح مثل افلاطونی بیان می شود اسب مثالی است. ما ممكن است در طول زندگی خود اسبهای زیادی دیده باشیم. این اسبها از رنگها و نژادهای مختلفی بوده اند و احتمالا همه آنها با هم فرقهایی هر چند جزیی داشته اند. ولی ما در اینكه این موجودات اسب هستند و نه حیوانی دیگر مانند سگ شكی نداریم.دلیل این امر این است كه در عالمی بالاتر مثال یا ایده ای حقیقی و كامل از اسب وجود دارد كه اسبهایی كه ما می بینیم از آن ایده اصیل سرچشمه و نشات گرفته اند. به بیان دیگر می توان اسب مثالی را به عنوان قالبی برای این اسبها محسوب كرد.

این طبقه بندی افلاطون از عالم گاهی ریزتر نیز می شود مثلا دنیایی كه انعكاسهاو سایه ها یا رویاها توهمات می سازند دنیایی است كه از درجه حقیقی بود پایین تر از دنیا محسوسات قرار دارد و یا بین دنیای محسوسات و دنیای ایده ها كه حقیقی ترین است دنیای علم ودانش و ادراكات ریاضی قرار دارد. البته افلاطون در دنیای مثلی هم سلسله مراتب قایل است به این شكل كه ایده های كوچك ایده های بزرگتر را می سازند كه در نهایت منجر به تشكیل حقیقتی واحد یا خدا می شوند.

افلاطون به اثبات نظریه مثل خود نپرداخت و آن را در حد فرضیه باقی گزارد . به شكل كه او وجود خدایش را هم قابل اثبات نمی داند و معتقد است كه فقط با دیدن آثارش پی به وجود او می بریم ودر این زمینه بر اساس نظریه مثلش به همین مطلب اكتفا می كند كه اگر گرایش به خیری ویا زیبایی وجود دارد پس خیر مطلق و زیبایی مطلقی هم باید وجود داشته باشد.


buy generic cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 04:39 قبل از ظهر

Thanks, A lot of data!

cialis pills in singapore when can i take another cialis i recommend cialis generico online prescriptions cialis cialis generico lilly cialis generisches kanada acquistare cialis internet cialis 100mg suppliers tadalafil 5mg click here to buy cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:38 بعد از ظهر

You actually suggested that very well!
buy cialis online cialis cialis lilly tadalafi what is cialis viagra vs cialis vs levitra cialis generique 5 mg cialis savings card buy cialis online cheapest legalidad de comprar cialis order a sample of cialis
buy cialis uk
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:11 قبل از ظهر

Nicely put. Many thanks!
sialis cialis dosage amounts cialis 5 mg buy cialis daily dose generic click here to buy cialis cialis tablets australia cialis cipla best buy cialis professional from usa cialis dosage amounts buy cialis cheap 10 mg
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 03:47 قبل از ظهر

You explained this fantastically!
look here cialis order on line weblink price cialis when can i take another cialis cialis 30 day trial coupon cialis 10 doctissimo legalidad de comprar cialis generic cialis only here cialis pills cialis kaufen bankberweisung generic cialis levitra
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 02:41 بعد از ظهر

Amazing plenty of awesome knowledge.
cialis with 2 days delivery acheter cialis meilleur pri cialis canada buy cialis online legal buy cheap cialis in uk generic cialis tadalafil cialis prices cialis lowest price cialis generico lilly tadalafilo
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 03:29 قبل از ظهر

Cheers, Quite a lot of material!

cialis side effects click now buy cialis brand cialis farmacias guadalajara cialis kaufen cialis herbs acheter cialis kamagra cialis baratos compran uk female cialis no prescription cialis kamagra levitra cialis 5mg
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:55 بعد از ظهر

Nicely put. Thank you.
cialis cipla best buy cialis 100 mg 30 tablet import cialis buy cialis online cheapest cialis online holland cialis generico online order a sample of cialis cialis official site cialis generisches kanada ou trouver cialis sur le net
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 03:12 قبل از ظهر

Thank you. Terrific information.
canadian discount cialis female cialis no prescription cost of cialis per pill click now cialis from canada cialis australia org canadian discount cialis buy cialis online legal cialis 5mg prix cialis generic availability fast cialis online
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:29 بعد از ظهر

You actually said it well.
cialis bula cialis daily dose generic order generic cialis online price cialis per pill compare prices cialis uk cialis dosage buy cialis online cialis tablets australia price cialis wal mart pharmacy cialis prezzo in linea basso
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 02:47 قبل از ظهر

Terrific info. Appreciate it!
achat cialis en europe cialis tadalafil generic cialis 20mg uk link for you cialis price enter site very cheap cialis safe site to buy cialis online generic cialis review uk cialis pills in singapore pastillas cialis y alcoho cialis 100mg suppliers
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 03:28 بعد از ظهر

Regards, Lots of knowledge.

cialis authentique suisse purchase once a day cialis usa cialis online purchase once a day cialis what is cialis generic low dose cialis cialis usa cost generic cialis pro we like it cialis soft gel cilas
buy cialis delhi
جمعه 9 آذر 1397 03:43 قبل از ظهر

Incredible a lot of great knowledge.
online cialis cialis generico cialis tablets australia venta de cialis canada cialis tadalafil online we choice cialis pfizer india free cialis 40 mg cialis what if i take buy name brand cialis on line cialis generic
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:22 بعد از ظهر

Thank you! Awesome information!
cialis sans ordonnance cialis for sale south africa preis cialis 20mg schweiz get cheap cialis safe site to buy cialis online prices on cialis 10 mg cialis ahumada we recommend cialis info cialis free trial tadalafilo
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:53 بعد از ظهر

Valuable facts. Appreciate it.
bulk cialis cialis coupons printable cialis with 2 days delivery preis cialis 20mg schweiz we use it cialis online store 40 mg cialis what if i take cialis lowest price generic low dose cialis achat cialis en suisse buy cialis online
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:49 قبل از ظهر

Superb write ups. Appreciate it!
prescription doctor cialis enter site 20 mg cialis cost prix cialis once a da link for you cialis price cialis pills price each if a woman takes a mans cialis achat cialis en europe order cialis from india cialis billig when will generic cialis be available
levitra 10 mg kopen
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:09 بعد از ظهر

Excellent posts. Many thanks!
levitra 10 mg prezzo levitra online buy levitra generic vardenafil levitra 10 mg kopen cheap 20mg levitra cheap 20mg levitra buy 10 mg levitra buy generic levitra buy generic levitra
where to buy cialis online
سه شنبه 10 مهر 1397 01:05 بعد از ظهر

Very good information, Kudos.
prix de cialis cialis daily reviews cialis generico cialis for sale in europa cialis bula viagra cialis levitra generico cialis mexico side effects for cialis cialis flussig acheter cialis kamagra
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 8 مهر 1397 08:15 قبل از ظهر

Awesome material. Thanks a lot!
cialis generico in farmacia free cialis generic low dose cialis cialis venta a domicilio cialis for bph cialis italia gratis cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 effetti collaterali safe dosage for cialis acquisto online cialis
Generic cialis
شنبه 7 مهر 1397 08:18 قبل از ظهر

This is nicely expressed! !
cialis dosage amounts cialis patentablauf in deutschland cialis 20mg order a sample of cialis acheter du cialis a geneve achat cialis en europe generic cialis 20mg uk cialis canada on line cialis with 2 days delivery cialis online
canadian online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 09:52 بعد از ظهر

Many thanks. Ample content.

online pharmacies canadian pharmacy world canadian medications pharmacy canada online pharmacies drugs for sale usa canada drug pharmacy canada online pharmacies reviews canada online pharmacies reviews canada drug canadian pharmaceuticals
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:56 بعد از ظهر

Incredible a lot of awesome facts!
cialis coupons printable achat cialis en europe cialis et insomni cialis arginine interactio free cialis cialis name brand cheap cialis uk next day acquistare cialis internet cialis super kamagra we choice cialis uk
cialisvonline.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:52 بعد از ظهر

Truly a good deal of terrific info!
link for you cialis price cialis cuantos mg hay cialis name brand cheap buy brand cialis cheap precios cialis peru buying cialis overnight cialis professional yohimbe acheter cialis kamagra cialis canada buy cialis online
cialisvipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:34 قبل از ظهر

Wow a good deal of useful tips!
trusted tabled cialis softabs tadalafil 10 mg cialis farmacias guadalajara how does cialis work cialis farmacias guadalajara cialis 50 mg soft tab enter site very cheap cialis buy cialis online nz cialis professional from usa legalidad de comprar cialis
Generic viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:11 قبل از ظهر

With thanks! Helpful stuff!
viagra online prices buy viagra uk cheap how to buy viagra cheap buy viagra online without prescription purchase viagra online uk buy viagra jelly how buy viagra online buy viagra pay with paypal buy viagra overnight delivery buy viagra for men
Buy cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:17 بعد از ظهر

Beneficial information. Kudos.
we use it cialis online store cialis 5mg billiger we like it cialis soft gel cialis tablets for sale cialis australia org buy cialis sample pack canadian discount cialis venta cialis en espaa discount cialis cialis prezzo di mercato
cialisvbuy.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:11 بعد از ظهر

Nicely put, Thanks.
cialis daily reviews cialis prezzo al pubblico cialis super kamagra wow cialis 20 cialis online deutschland generico cialis mexico can i take cialis and ecstasy buy cialis online acheter cialis meilleur pri cialis pills boards
Buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:49 قبل از ظهر

You actually reported this superbly.
buy viagra prescription how do i buy viagra online can i buy viagra without prescription online pharmacy order how can you buy viagra online generic viagra online pharmacy how to buy viagra online safely how to get viagra uk price of viagra uk online viagra no prescription
cheap brand cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:02 بعد از ظهر

Really many of useful data.
cialis generic bulk cialis buying cialis on internet cialis vs viagra cialis online nederland cuanto cuesta cialis yaho cialis tadalafil ou acheter du cialis pas cher look here cialis cheap canada calis
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:38 قبل از ظهر

Nicely put, Thanks a lot.
only best offers cialis use cialis with 2 days delivery cialis reviews safe site to buy cialis online generic cialis levitra order a sample of cialis cialis rezeptfrei sterreich miglior cialis generico order cialis from india cialis herbs
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:15 قبل از ظهر

Excellent information. With thanks.
order a sample of cialis cost of cialis per pill cialis 20 mg cut in half cialis kaufen cialis for bph cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg scheda tecnica i recommend cialis generico click here take cialis wow look it cialis mexico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30